VGR compost levert hoge bijdrage aan langdurige koolstofvastlegging in bodem

VGR Compost levert opvallend hoge bijdrage aan langdurige koolstofvastlegging in de bodem

04 juni 2020

Compost levert een opvallend hoge bijdrage aan de langdurige koolstofvastlegging in de bodem wanneer deze als organische bodemverbeteraar met andere meststoffen wordt vergeleken. Dat blijkt uit de factsheet ‘Karakteristieken van organische bodemverbeteraars in vijf grafieken’ die de BVOR heeft gepubliceerd.

In deze factsheet wordt een groot aantal organische bodemverbeteraars en meststoffen vergeleken op enkele karakteristieken. Het gaat daarbij om de gehalten effectieve organische stof (EOS), de verhouding tussen de gehalte EOS, stikstof en fosfaat en de bijdrage aan koolstofopslag in de bodem. De vergelijking is weergegeven in vijf grafieken, met daarbij een beknopte toelichting. De gebruikte data zijn afkomstig van een studie die door WUR en NMI is uitgevoerd in het kader van de PPS Beter Bodembeheer.

Het factsheet ‘Karakteristieken van organische bodemverbeteraars in vijf grafieken’ vindt u in onderstaand pdf (Bron BVOR).

Groencompost van VGR Composteerinrichting heeft een hoog effectieve organische stofgehalte. Het is uitermate geschikt voor het op peil brengen en houden van het gehalte organische stoffen in de bodem. Groencompost van VGR Composteerinrichting voldoet aan de gestelde eisen van Keurcompost.

Klik >hier< voor een overzicht van compost en onze andere bodemverbeterende producten.

VGR compost levert hoge bijdrage aan langdurige koolstofvastlegging in bodem

Heeft u vragen? Mail uw vraag naar info@vgr.nl of bel naar 0183-401306

Blijf op de hoogte: follow-us-fb
Het laatste nieuws in uw inbox Inschrijven

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2024 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten
Login