compost van www.VGR.nl

Fosfaatvrijstelling voor compost - wat betekent dat praktisch?

26 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 gaat de fosfaatvrijstelling voor compost omhoog, van 50% naar 75%.

Deze wijziging moet de Minister doorvoeren in de Uitvoeringsregeling meststoffenwet, en wordt van kracht na publicatie van de aangepaste Uitvoeringsregeling in de Staatscourant. Dit proces heeft vertraging opgelopen. Wat is de situatie?

1. Een dezer dagen wordt de gewijzigde Uitvoeringsregeling meststoffenwet 4 weken ter consultatie uitgezet.

2. Na de consultatie wordt de Uitvoeringsregeling definitief vastgesteld, en vindt publicatie plaats in de Staatscourant. Dit is ergens in de tweede helft van januari.

3. De gewijzigde Uitvoeringsregeling meststoffenwet geldt vervolgens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Hoewel het in principe mogelijk is dat de consultatieronde nog leidt tot wijzigingen in de Uitvoeringsregeling, is dit nadrukkelijk niet de verwachting van het Ministerie. Men verwacht dat de versie van de Uitvoeringsregeling die ter consultatie wordt voorgelegd ook de definitieve versie is.

Wat betekent dit praktisch voor de 75% P vrijstelling?

Compost die vanaf 1 januari 2023 wordt toegepast is voor 75% P vrijgesteld. Conform de concept Uitvoeringsregeling zijn daarbij twee belangrijke voorwaarden van toepassing:

4. Om het lagere percentage van 25% fosfaat bijtelling te mogen gebruiken bij de berekening van de hoeveelheid meststoffen voor de toepassing van de fosfaatgebruiksnorm, geldt dat met de compost een minimale hoeveelheid van 20 kg fosfaat per hectare opgebracht moet worden. Deze 20 kg fosfaat is de daadwerkelijke hoeveelheid fosfaat die in de opgebrachte compost zit, dus zonder toepassing van de 25%. De minimale hoeveelheid van 20 kg fosfaat mag ook bestaan uit een combinatie van compost en andere organische stofrijke meststoffen met een 75% of 50% vrijstelling (bijvoorbeeld champost, strorijke vaste stalmest).

5. Het is niet toegestaan meer compost op te brengen dan de hoeveelheid kilogrammen fosfaat die hoort bij de fosfaatgebruiksnorm die van toepassing is op het perceel. Anders gezegd: de daadwerkelijke hoeveelheid fosfaat die met compost wordt opgebracht mag niet meer zijn dan de gebruiksnorm. Vervolgens hoeft van deze hoeveelheid maar 25% te worden meegerekend als bijdrage aan de P-gebruiksnorm. In onderstaand voorbeeld wordt dit geïllustreerd:

voorbeeld

Bovenstaande is de informatie die we u nu al kunnen geven op basis van informatie van het Ministerie. We realiseren ons dat dat niet volledig is, maar hopen dat u hier voor nu mee uit de voeten kunt.

Wanneer de Uitvoeringsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant laten we u dat uiteraard zo snel mogelijk weten. BVOR zal dan ook een factsheet maken met wat meer rekenvoorbeelden over hoe de P vrijstelling in de praktijk moet worden toegepast.

bron: BVOR

Blijf op de hoogte: follow-us-fb
Het laatste nieuws in uw inbox Inschrijven

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2024 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten
Login