De bodem als basis

Het hele jaar door slitten

Iedere greenkeeper kent de voordelen van slitten:

· Er komt meer zuurstof in de bodem.

· Het bevordert de wortelgroei.

· De viltlaag wordt afgebroken.

· Er groeit minder straatgras; gewenste grassoorten domineren.

· Er is minder kans op ziektes.

· Water wordt beter opgenomen.

Waarom gebruiken we deze methode dan alleen in het voor- of najaar? Er zijn immers manieren om het hele jaar door slitters te gebruiken. De uitdaging van chemievrij beheer van golfbanen en sportvelden kunnen we de baas zijn als we weer terug gaan naar ‘de bodem als basis’. Een methode om chemievrij beheer te realiseren, is het gebruik van machines. Sisis heeft machines die het hele jaar inzetbaar zijn om de bodemstructuur vanaf 5 tot 30 centimeter onder de toplaag in betere conditie te krijgen.


In de periode oktober tot en met maart zijn het Multi, Maxi en Megaslit slitters die tee’s, fairways, voor-greens en greens open houden vanaf 15 tot 30 centimeter. Tijdens het groeiseizoen is het van belang dat voorgreen en greens ‘wekelijks’ worden bewerkt met bijvoorbeeld de Spiker Slitter van Sisis. Dit is een eenvoudige bewerking die op maaisnelheid kan worden uitgevoerd. Er kan voor gekozen worden om in dezelfde werkgang een roller of maaier achter de machine te hangen. Door deze efficiënte werkwijze ondervindt de golfer weinig tot geen overlast!

Golfbaan Broekpolder heeft de Sisis Megaslit aangeschaft om de fairway’s te beluchten. Jeroen van Eijk, genomineerd voor Greenkeeper of the Year 2017, hebben wij vragen gesteld over deze manier van beluchten.

Wat is jouw motivatie om te kiezen voor slitten?

Jeroen: ‘Slitten is een van de oudste manieren van beluchten. Dat we nog steeds op deze manier beluchten, is niet voor niets. Het werkt prima. Iedere winter bezanden en beluchten wij de fairways met een Vertidrain 2220. Door het jaar heen willen wij de grasmat beluchten om de kwaliteit van de fairways te verbeteren. Een Sisis slitter werkt snel en eenvoudig. Bovendien levert het geen overlast op voor golfers.’

Wat is het resultaat van slitten?

Jeroen: ‘De fairways van Broekpolder liggen op vette kleigrond. De grasmat is heel dicht. Door het vele bezanden verbetert de toplaag. Door meer te slitten zorgen we ervoor dat de mat wordt doorbroken. Hierdoor kan het water makkelijker door de toplaag. Het slitten stimuleert ook de wortelgroei. De toplaag is hier 10 tot 15 centimeter dat betekent dat wij proberen de wortels dieper te laten groeien.’

Hoe vaak en wanneer gebruik je de slitter?

Jeroen: ‘De Sisis slitter zet ik het liefst iedere twee maanden in. Het werk moet dat echter wel toelaten. Deze machine heeft als voordeel dat hij niet met een aftak-as werkt; je kunt behoorlijk doorrijden. En de werkbreedte van 220 centimeter zorgt ervoor dat je meteen veel meters maakt. Bovendien is deze slitter erg gebruiksvriendelijk.’

Voer je nog andere beluchtingsmethodes toe?

Jeroen: ‘Om de fairway te bezanden en te prikken combineren wij de Sisis slitter een keer per jaar met een Vertidrain 2220. Deze heeft massieve pennen van 25 centimeter bij 24 millimeter.’

Welke beluchtingsmachine gebruikte voor de slitter en waarom ben je overgestapt?

Jeroen: ‘Broekpolder gebruikte twee beluchtingsmachines: Verti Knife en de Vertidrain. De eerste hebben wij ingeruild voor de Sissis slitter. Na een bewerking met de Verti Knife duurde het herstel van de grasmat te lang. Bovendien konden wij met deze machine de diepte van het te bewerken oppervlak niet bereiken. Daarnaast was er ook nog een tractor met 70 pk nodig om de schijven door de grond te trekken.’

Waarom heb je gekozen voor de machine van Sisis?

Jeroen: ‘Broekpolder heeft gekozen voor Sisis omdat het voor ons de beste machine is. Hij is zo ontworpen dat de messen zichzelf er in de bodem trekken terwijl de meeste machines de messen er juist induwen. Bovendien wilden wij snel kunnen beluchten en dan kom je al snel terecht bij Sisis.’

Hoe ben je terecht gekomen bij VGR?

Jeroen: ‘Ik ken VGR al behoorlijk wat jaren en als het over beluchten gaat, kom je vanzelf bij VGR. Zij zijn de specialist in het beluchten en bewerken van de bodem. VGR heeft mij dan ook prima geadviseerd. Zij zijn langs geweest om te kijken welke machine het best zou volstaan op onze grond. Er kwamen een aantal mogelijkheden naar voren waarbij Sisis Megaslit voor Broekpolder de beste optie bleek.’