De bodem als basis

GrasGoed Project: proef met sap uit composteerproces

In het kader van het Grasgoed project heeft VGR de afgelopen maanden een proef uitgevoerd om vast te stellen of sap dat vrijkomt uit het composteerproces, geschikt is als bodemverbeteraar.

Hiervoor is gebruik gemaakt van ongeveer 80 m3 maaisel. Dit maaisel is afkomstig van de laatste maaironde van 2018 uit Het Pompveld, een natuurgebied van Brabants Landschap, gelegen ten noorden van Babyloniënbroek.

Dit natuurgras is vervolgens door de nieuwe VGR Doppstadt Buffel verkleind en in een speciaal geprepareerde 40 m3 container opgeslagen.

Door het gras in de container onder druk te brengen en af te dekken ontstaat een afgesloten “graskuil”.

De sappen die hierbij vrij komen zijn opgevangen en in een laboratorium geanalyseerd.

De eerste resultaten laten een goede basis zien voor een biologische bodemverbeteraar.

In het komende voorjaar zal de proef nogmaals door VGR herhaald worden met vers maaisel uit de eerste maaironde.

Vanaf 2020 moeten sportvelden in Nederland chemievrij worden onderhouden.

Onder het motto “De bodem als basis” werkt VGR aan een aanpak waarbij op duurzame biologische wijze de ideale groeiomstandigheden voor sportgras gecreëerd worden.

GrasGoed_Interreg_Logo_RGB