De bodem als basis

Kennis Reader -Samenleven doe je samen-

Melspring, Dutch Outdoor Concepts en VGR Verschoor-Almkerk hebben elk, vanuit hun eigen rol in
de praktijk, een gezamenlijke visie op duurzaam sportveldonderhoud.

Op de hierbij gevoegde pagina’s worden de presentaties van Dutch Outdoor Concepts en Melspring
weergegeven. Daarnaast zijn een aantal pagina’s van de folder van VGR Verschoor Almkerk
opgenomen.

Tijdens deze kennis dag bleek dat er een brede belangstelling is bij de gemeentes om de soms
tegengestelde belangen van vereniging en openbaar bestuur te verenigen.

In een periode van bezuinigingen wordt soms erg gemakkelijk gedacht dat privatiseren de oplossing
is voor kosten reductie. De gemeentelijke beslissingshorizon rijkt vaak niet verder dan de
zittingsperiode van de gekozen bestuurder. Wat op korte termijn geld oplevert, zal meestal zeer veel
meer kosten geven in de toekomst.