De bodem als basis

Beluchten; Waarom, Wanneer en Waarmee?

Nu de zomer met haar drogere perioden voorbij is, is de ideale tijd aangebroken om de bodem weer wat lucht te geven. Juist deze overgangsperiode naar het nattere najaar kun je benutten om de graszode weer lucht te geven. Extra verdroging wordt voorkomen en de bodem is nog niet te nat om de bewerking uit te voeren. Door te beluchten verbeter je de zowel de lucht- als de waterhuishouding van de bodem. In het najaar zal de nadruk vooral liggen op de waterhuishouding daar de bodem voldoende dient te draineren. De groei van de plant is dan immers al op een laag pitje. In het voorjaar heeft juist de zuurstofhuishouding grote effect op de groei van de plant, maar is de waterhuishouding net zo belangrijk. De beluchtingsbewerking draagt op verschillende manieren bij aan een gezondere grasmat;

-Er wordt lucht in de grond gebracht via de gemaakte gaten;
-Door de beweging wordt de grond losser en daardoor beter doorwortelbaar;
-Vilt wordt bestreden door het doorsnijden en beluchten van de viltlaag zelf en door verbetering van de luchtomstandigheden in de toplaag;
-Verbetering van de bevochtiging van droogteplekken;
-Verbetering van de waterdoorlatendheid van de toplaag;
-Vermindering van de oppervlakkige afstroming en daarmee ontstaan van natte plekken in laagtes;
-Verbetering van de droogtegevoeligheid door stimuleren van diepere doorworteling;
-Verbetering van bewortelingsdiepte, waardoor grassen beter kunnen concurreren met straatgras;
-Betere verspreiding in de wortelzone van meststoffen en grondverbeteringsproducten;
-Grotere effectiviteit van dressen en doorzaaien.

VGR Equipment levert een aantal kwaliteistmachines om het hiervoor genoemde te bewerkstelligen.

Air2G2; Zeer bodemvriendelijke machine, brengt letterlijk zuurstof in de bodem door het te injecteren zonder oppervlakteverstoring.

Imants Rotoknife; Een snelle, lichte en compacte machine. Brengt lucht in de bodem door de viltlaag te snijden

VGR Topchanger; Combineert meerdere bewerkingen in één werkgang. Brengt lucht in de bodem en vult de ontstane pilaar af met zand. Een optie is om vloeibare bio-stimulatoren mee in de wortelzone te injecteren.