"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier."

VGR Dienstverlening

Iedere grasmat, houtsingel, berm en ander groen vraagt om specifiek onderhoud. Aanleg en onderhoud gaan bij VGR Dienstverlening verder dan het uitrollen van een grasmat, maaien of snoeien.

VGR Dienstverlening adviseert met kennis van de bodem en het bodemleven. Wij leveren maatwerk. Een gedegen analyse van de bodem vormt de basis voor onze aanpak.

Uiteraard hebben wij oog voor het gebruik van het groen. De grasmat van een park moet aan andere eisen voldoen dan de grasmat van een voetbalveld of een green. Hoe specifiek de eisen ook zijn, VGR Dienstverlening zorgt voor een optimale conditie van uw groen.

VGR Equipment maakt voor de ontwikkeling van machines gebruik van de kennis en ervaring van VGR Dienstverlening. Door dit samenspel zijn wij in staat de bodem nog beter te behandelen.

iStock_000019395694_XXXLarge