"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier."

Beluchten

Als we gaan kijken naar de groei van een grasplant of ander organisme, is lucht een belangrijke factor.
Sterk verdichte toplagen hebben weinig of geen poriën Hierdoor kunnen aërobe bacteriën niet leven en dus geen meststoffen vrijmaken voor de planten. De wortels van de plant kunnen maar moeizaam de grond binnendringen. Er is kans op zowel verdroging alsook op wateroverlast, omdat de grond onvoldoende waterbergend vermogen heeft. Bij een indringingsweerstand groter dan 14 kilogram per cm² kunnen de wortels van de meeste planten de grond niet meer binnendringen en zal de groei dus slecht zijn. De indringingsweerstand is eenvoudig te meten met behulp van een Imants penetrometer.

Topchanger
Het TopChanger-systeem is ons zelf ontwikkelde systeem dat meerdere bewerkingen in één kan doen. Deze bewerking zal uw gras en bodem verzorgen en zodoende uw golfer/sporter tevreden houden. De TopChanger gebruikt water om een gat van 6 mm te maken, de grond doeltreffend verbrijzelend. Gelijktijdig wordt het gat met grond, zand of bodemverbeterend middel gevuld. De green word afgesleept en het speeloppervlak van de green is vlak en bespeelbaar achtergelaten.

Schudbeluchten - Imants Shockwave
Schudbeluchten, is de beluchtingmethode die met relatief weinig vermogen een diepe effectieve beluchting oplevert. Beluchten met een schudbeluchter geeft weinig schade en veel effect op de bodemgesteldheid.

Holle pen beluchten
Na het prikken met holle pennen is het mogelijk dressgrond in de viltlaag te verwerken, de grond die door de viltlaag is opgenomen vormt een goede basis voor wortelvorming.

Dienstverlening
Door de grote diversiteit aan beluchtingmachines die tot onze beschikking staan, kunnen wij u bijna in alle omstandigheden bedienen. Wij beschikken over de volgende beluchtingsmachines:
- Rapitcore; werkbreedte 1.6 m - 10 cm diep
- Vertidrain; werkbreedte 1.6 m - 30 cm diep / werkbreedte 2.6 m - 40 cm diep
- Schudfrees; werkbreedte 1.55 m - 25 cm diep / werkbreedte 2.20 m - 38 cm diep
- Koro by Imants Recyclingdresser 1300 / Recyclingdresser 2200

Informatie

Wilt u meer weten over VGR Dienstverlening of wilt u uw buitenaccommodatie of natuurgebied in topconditie brengen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Klik op onderstaande link of bel 0183 - 401 306