De bodem als basis

Over ons

VGR Groep; een innovatieve onderneming

VGR Groep bestaat uit de divisies VGR Dienstverlening, VGR Equipment en VGR Composteerinrichting. Deze drie divisies versterken elkaar. Zij vormen een goed op elkaar afgestemde en krachtige ketenorganisatie. De visie van de onderneming ‘De bodem als basis’ wordt door elke divisie dagelijks in de praktijk gebracht.

VGR Dienstverlening zorgt voor een deskundige aanpak en gedegen onderhoud van groen. Aanleg en onderhoud van groen gaan bij VGR Dienstverlening verder dan het uitrollen van een grasmat, maaien of snoeien. VGR Dienstverlening adviseert met kennis van de bodem en het bodemleven over de meest geschikte aanpak. Wij leveren maatwerk. Hoe specifiek de eisen ook zijn, VGR Dienstverlening zorgt voor een optimale conditie van uw groen.

Ketenorganisatie in de praktijk

Groenresten die VGR Dienstverlening ophaalt en ontvangt, bewerkt VGR Composteerinrichting tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld compostproducten en nieuwe energiebronnen zoals houtchips. Deze compostproducten gebruikt VGR vervolgens weer in haar divisie VGR Dienstverlening.

VGR Equipment ontwikkelt machines op basis van de opgedane kennis en ervaring uit de takken VGR Dienstverlening en VGR Composteerinrichting. VGR hanteert hierbij steeds het uitgangspunt dat deze machines de bodem op een natuurlijke manier moeten herstellen en versterken.

In 2001 startte Arwin Verschoor, directeur van VGR Groep, het bedrijf. Binnen VGR Groep combineert hij zijn innovatieve ideeën met zijn gedegen technische kennis en zijn werkervaring in het loonwerk op sportvelden zoals golfbanen en voetbalvelden.

Arwin Verschoor:
‘Wij moeten continu investeren in de natuur, haar koesteren en er bewust van genieten. Ik ben ervan overtuigd dat degene die de bodem beheerst, de toekomst in handen heeft.’