"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier."

Turfco SP1530-TM

€ 4.250,-

Getrokken bezander evt. te monteren op een Progator of Workman. Eenvoudige bediening, trailer op grasbanden.