De bodem als basis

Over ons

VGR Groep is een innovatieve dienstverlener op het gebied van het aanleggen en onderhouden van groen voor buitensportaccommodaties en natuurgebieden.
Ons uitgangspunt is daarbij steeds ‘de bodem als basis’.
U vindt dat duidelijk en herkenbaar terug in onze activiteiten.

VGR Groep verbetert de bodem op een innovatieve manier; met oog voor de natuurlijke behoeften van de bodem en het bodemleven.
U bent door onze op de bodem gerichte werkwijze verzekerd van een optimale conditie van uw groen.

VGR Groep bestaat uit drie pijlers:
>  VGR Dienstverlening;
>  VGR Equipment;
>  VGR Composteerinrichting.

Onze bedrijfsonderdelen versterken elkaar in onze passie. Wij bieden beheerders en vooral de gebruikers van groen optimale sportcondities en een prettige recreatieve omgeving.

Visie

"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier."