"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier".

Verkleind hout (houtsnippers/houtchips)

Houtsnippers Inname

Houtsnippers van A kwaliteit zijn zuivere “loofhout” houtsnippers die een gewichtsvervuiling van < 1% mogen bevatten. Hier mogen absoluut geen bladeren en takjes in voorkomen. Ook grond is uit den boze. Indien niet aan bovenstaande wordt voldaan, dan wordt de vracht geaccepteerd als Gemengd groenafval.

U dient voor de weging op onze weegbrug uw houtsnippers te laten beoordelen door onze medewerker op de composteerinrichting.

houtsnippers2 3-2-2017