"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier".

Schoon snoeihout

Schoon snoeihout is een groenafvalstroom welke vrij komt bij snoei- en kap werkzaamheden. Deze stroom komt meestal vrij in de herfst, winter, begin voorjaar. Schoon snoeihout is na bewerking direct inzetbaar als brandstof voor energiedoeleinden.

schoon snoeihout foto 3 -2-2017

criteria:

  • Bevat de lading snoeihout minder dan 5% blad van het volume.
  • De lading mag geen ander product vreemd materiaal bevatten.
  • Het snoeihout moet een minimale stamdoorsnede hebben van > 12cm.

Indien niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan, valt het onder gemengd groenafval.