"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier".

Gras Schoon

Deze stroom bestaat uit gras welke vrijkomt bij maai werkzaamheden uit bijvoorbeeld natuurgebieden. Het is zuiver gras zonder enige vervuiling van ander organisch en anorganisch materiaal.Indien de vracht enige organische (andere groenafvalstromen en grond) en/of anorganische vervuiling bevat valt deze onder de categorie berm maaisel.

gras