"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier".

Groencompost 20 - 25mm

Onze zorgvuldig geproduceerde groencompost heeft een hoog effectieve organische stofgehalte en is uitermate geschikt voor op peil brengen en houden van het organische stofgehalte in de bodem

Groencompost 20-25 wordt gebruikt in de akkerbouw, kas teelten, moestuinen. Door de gunstige regeling betreffende de mestboekhouding; 50% van het fosfaatgehalte en 10% van het stikstofgehalte hoeft immers maar meegeteld te worden, is groencompost de uitgelezen mogelijkheid om uw organische stof te verbeteren of op peil te houden. Onze groencompost voldoet aan de eisen gesteld voor Keurcompost.