"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier".

Bomenzand

Net als bomengrond een mengsel van zand en groencompost, zij het in iets andere mengverhouding. bomenzand wordt gebruikt voor het aanvullen van boomgaten onder bestrating bij aanplant.

Soortelijk gewicht: 1350 kg/m³
Droge stof: 700-800 g/kg
Organische stof: 3% van Droge stof
pH: 7,0 - 8,0

afbeelding bomenzand