"Wij verbeteren de bodem op een innovatieve manier".

Biomassa

Uit het composteerproces stellen wij het ons ten doel zoveel mogelijk biomassa terug te winnen.
Wij kijken daarom ook altijd naar welke manier van verwerking het beste rendement geeft.

- Onze gezeefde en gedroogde houtchips in combinatie met een houtsnipperketel. Voor ons eigen gebruik in de showroom staat namelijk een houtsnipperketel, het Biesbosch Museum te Werkendam maakt ook gebruik van een houtsnipperketel, en voor o.a. stadsverwarming waar onze houtchips worden geleverd.

- Een gedeelte van ons gemengd groen wordt net als de houtchips gezeefd en gedroogd. Hiervan gaat een deel naar ook weer stadsverwarming en een deel gebruiken we zelf voor het verkrijgen van de juiste temperatuur in het composteerproces dit is afhankelijk van de leveringen.

hand met houtchips